Alfa Partners Dog® – Koirapartneri

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot koiran käyttämisestä eläinavusteiseen toimintaan, valmennukseen ja terapeuttiseen työhön (AAA ja AAT). Koulutus soveltuu hyvin Eläinavusteisen valmentajan jatkokoulutukseksi tai terapiakoulutuksen saaneille ammattilaisille.

Koulutuksen toteutus:
Koulutus toteutetaan ns. työkoira-ohjaajakoulutuksena eli koulutukseen osallistuvalta edellytetään omaa, työhön soveltuvaa koiraa. Koulutukseen kuuluu ohjaajan ja koiran näyttökoe.
Koulutus on monimuoto-opetusta. Opetusmuotoina käytetään aktivoivia luentoja, pienryhmätyöskentelyä, käytännön harjoituksia sekä verkossa tapahtuvia opintoja.
Koulutus sisältää 6 lähiopetuspäivää. Lisäksi verkko-opiskelua ja etätehtäviä. Opintojen laajuus 13 op.

Koulutuspäivät: 25.11, 26.11,17.2,18.2,16.5 ja 17.5.2018 Paikka:Tampereen kesäyliopisto
Koulutuksen sisältö:
Johdatus eläinavusteiseen toimintaan ja työskentelyyn
Koiran ja ihmisen suhde
Koiran elekieli
Koiran tunnetilat
Koiran hyvinvointi
Koiran virikkeellistäminen ja aktivointi
Eläinlääkärin luento
Ohjaajan valmiudet ja koiran kouluttamisen perusteet
Ohjaajan ja koiran näyttökoe

Hyväksyttävän näyttökokeen jälkeen koira ja ohjaaja ovat oikeutettuja käyttämään Partners Dog® -liivejä. Useammat hoitolaitokset ja vakuutusyhtiöt vaativat koira-ohjaajaparilta koulutuksen ja liivit.

Kouluttajat:
Koulutuksen vetäjät
Eija Wager, (FM) toimittaja -kirjailija, eläinavusteinen valmentaja, työnohjaaja sekä Jari Salmela

Muina kouluttajina: eläintenkouluttajia 2 kpl, eläinlääkäri

 

Koulutuksen järjestäjä: Tampereen Kesäyliopisto, Alfa Partners Academy Finland