Eläinavusteinen valmentaja – Partners Dog®  30 op
Solution Focused Animal Assisted Therapy (SFAT) -koulutusohjelma
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa asiakastyöympäristöissä ja haluavat oppia hyödyntämään lemmikkieläintä  valmennuksen,
ohjauksen ja terapian erilaisissa työmuodoissa.
Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat toimia eläimen kanssa vapaaehtoistyön parissa. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta, työotteesta sekä taitoja niiden soveltamiseen asiakastyössä.
Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään hyvinvointialoilla, kuten esim. kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla.
Koulutus sopii myös maaseutualan yrittäjille tai oman maatilayrityksen/ Green Care- toiminnasta kiinnostuneille.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisimmät teemat ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori.
Haastavaa tai muutoksen tarvitsevaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä.
Työskentelyssä pyritään ongelmakeskeisestä keskustelusta pois kohti rehellistä asioiden kohtaamista.
Tutkimalla sitä miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen.

Eläimellä ja ihmisellä on vuosituhansia kestävä yhteinen tarina ja kiinteä suhde toisiinsa.
Eläimen ja ihmisen välinen suhde on usein hyvin merkityksellinen ja eläimen on todettu tuovan apua moniin ihmisen emotionaalisiin ongelmiin.

Eläinavusteinen valmentaja –  Partners Dog®  30 op

Koulutuksessa on mahdollisuus antaa näyttökoe oman työkoiran ja ohjaajan työskentelystä.
Näyttökokeen hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu käyttämään koiralla työmerkkiä ja huivia sekä  ohjaajalla työliivejä Partners Dog®  tuotesuojauksella ja diplomilla.

Koulutuksen sisältö:
3 pv sisältää  osion terapeuttisesta työskentelystä, psykologisista aineista sekä asiakastyöstä

 4 pv sisältää eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuotoja, eläintiedettä sekä harjoituksia.

 5 pv on  keskittyy koiraan ja koiran/ohjaajan toimintaan sekä opinnäytetyön tekemiseen.

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen, diplomin sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta.(SFAT).

Vapaaehtoinen:Mikäli ohjaaja-koirapari suorittaa näyttökokeen  hyväksytysti Partners Dog- koirapartner –ohjelmassa, saa koira ja ohjaaja ostaa itselleen

työliivin ja siihen ammattimerkin brodeerattuna, koiralle huivin ja ammattimerkin työkäyttöön. Näyttökokeesta peritään erillinen 169 euron maksu

Opintojen laajuus  yhteensä 30 op.

Keskeisiä oppiaineita:

Positiivinen psykologia ja asiakastyöskentelyn taidot

Oppimisvalmiudet ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Hevosavusteinen kuntoutus (tallikoulutuspäivä) (vapaaehtoinen)

Kehollinen psyyke (psykofyysinen koulutuspäivä koiran kanssa)

Eläimen tietoisuustasot ja eläinavusteinen toiminta

Toiminnalliset työmuodot (eläin, draama ja kuva)

Koiran vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin

Koira ja hevonen psykoterapian työmuotona

Alpakat (tilavierailupäivä, valinnainen aine)

Kanat, aasit, kissat ja lehmät terapeuttisina eläiminä

Koiran ja ihmisen suhde

Koiran elekieli

Koiran tunnetilat

Koiran hyvinvointi

Koiran virikkeellistäminen ja aktivointi

Eläinlääkärin luento

Ohjaajan valmiudet ja koiran kouluttamisen perusteet

Ohjaajan ja koiran näyttökoe (vapaaehtoinen)

Koulutuksen toteutus:

Koulutus toteutuu lähi- ja etätyöskentelyn kautta. Etäjaksojen itsenäinen työskentely tarkoittaa voimavarakeskeisten työmenetelmien soveltamista käytäntöön, välitehtäviä,
oppimispäiväkirjaa sekä kirjallisuuteen perehtymistä. Jokainen opiskelija laatii koulutuksen alussa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS).

Opetusmuotoina käytetään aktivoivia luentoja, videoita, pienryhmätyöskentelyä, käytännön harjoituksia sekä etätyöskentelyä.
Lähiopetuspäivät koostuvat max 12 seminaaripäivästä, jotka toteutetaan n. 1-2 kertaa /kk, yleensä viikonloppuisin.
Osa koulutuspäivistä on vapaaehtoisia ja ne saatetaan toteuttaa eri paikkakunnilla esim. tilavierailuina.

Koulutusyhteisössä on käytössä sisäinen oppimisverkko, joka mahdollistaa etäopiskelun. Sen vuoksi opiskelijan tulee hallita tietokoneen peruskäyttöä.
Oppimisverkkossa työskentelevät kaikki eläinavusteisen valmentajan opiskelijat samassa työympäristössä, joka mahdollistaa
verkostoitumisen sekä mahdollisimman laaja-alaisen oppimiskokemuksen.

Alfa Partners Academyn järjestämä oma koulutus :1990,00 EUR. Hintaan ei sisälly tutustumispäivien matkakuluja, oppikirjoja eikä liivejä.
Partners Dog näyttökokeeseen osallistumispäivän maksu on 169 EUR. Kun hakija on hyväksytty koulutukseen, kouluttaja ja opiskelija tekevät koulutussopimuksen,
jossa maksuehdot määritellään.Koulutukseen hakeminen: Voit täyttää hakemuslomakkeen www.alfapartners.fi ”koulutukseen hakeminen” kohta tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen toimisto(at)alfapartners.fi  


Koulutuslinjat vuonna 2019-2020:
Kouvola: Kymeenlaakson kesäyliopisto (TÄYNNÄ)
Hämeenlinna: Hämeen kesäyliopisto: 2019: 4.5.,8.6,10.8,7.9,5.10,12.10,9.11,10.11,14.12, 2020: 11.1, 8.2 ja 8.2.2020
Helsinki: 2019: 18.8,15.9,6.10,6.11,15.12, 2020: 11.1,8.2,14-15.3,4.4, 09.05,10,05.2020
Turku:21.09,19.10,16.11,14.12,    2020: 18.01,01.02,14.03,25.04,26.04,16.05, 06.06,07.06.2020