Psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopintojen linja, 2019-2020
Koulutus on suunnattu psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali-terveys-, opetus- tai kasvatusalan tai muun soveltuvan ammatillisen opistoasteen,
ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuva alan korkeakoulututkinto. Koulutukseen voi hakeutua myös muutkin asiasta kiinnostuneet, jotka haluavat kehittää omia ammatillisia valmiuksia.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa yleisnäkemys psykoterapiaan, lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia, antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle
sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä.

Koulutuksen laajuus
Koulutus on laajuudeltaan 30 op, ja vastaa Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämää vähintään 30 op (800 tuntia).
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot on suunniteltu psykoterapiakoulutukseen hakukelpoisuuden saavuttamiseksi.
Psykoterapiakoulutusta järjestetään vain yliopistoissa, ja hakija voi tiedustella omia pätevyyskriteereitään Valvirasta tai  suoraan ylipistosta, jonne aikoo hakea psykoterapiakoulutukseen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu ryhmän prosessimuotoiseen oppimiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä.
Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjausseminaarit (yhteensä 14 seminaaripäivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, oppimispäiväkirjan,
kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö.

Koulutuksen sisältökuvaus:
Psykoterapeuttina toimiminen, psykoterapian historia, psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä, oma persoona työvälineenä, psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde
ja psykoterapeuttiset menetelmät, etiikka ja moraali, kriisi- ja traumaterapia, ryhmäkäyttäytyminen ja ryhmäterapia, kehittämistyön esittely ja arviointi,
ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys,lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt,
lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus,
diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka, psyykkisten häiriöiden kuntoutuksen menetelmät,
mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön palvelujärjestelmä, psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät,
taidepsykoterapia, eläin ja psykoterapia, psykiatrian erikoislääkärin luennot, työnohjaus

Koulutukseen hakeminen:
Hämeen kesäyliopistolle suoraan. Koulutus alkaa 25.4.2019 ja koulutuspäivät löytyvät Hämeen kesäyliopiston sivuilta.