Työnohjaajakoulutus
Hanki välineet ja keinot itsesi kehittämiseen sekä ammatilliseen kasvuun!
Kouluttaudu työnohjaajaksi !

TYÖNOHJAAJAN KOULUTUSLINJA
Työnohjaus on työn kehittämisväline, ja sen kautta voidaan analysoida omia työtapoja, kehittää työn laadun valvontaa, saavuttaa parempia työtuloksia,
antaa keinoja työperäisten ongelmien ratkaisemiseen, lisätä työn hyvinvointia ja auttaa työntekijää jaksamaan työtehtävissään.
Työnohjausta voidaan tehdä yksilö- tai ryhmäkeskeisesti.
 
Koulutuksen viitekehys on integratiivinen.
Koulutus muodostuu osallistujien erityistarpeisista ja se toteutetaan ryhmäprosessointina.
Koulutuksen vuorovaikutukseen perustuva oppimistapahtuma edellyttää opiskelijalta itsensä johtamista sekä osallistumista lähiopetuspäivien ohjelmatarjontaan.
Lähiopetuksessa ja verkko-opiskelussa käytetään menetelmänä myös oman osaamisen jakamista ja soveltamista käytännön tilanteisiin.
 
Sisältöä:
Työnohjauksen eettiset periaatteet
Työnohjauksen erilaiset roolit
Työnohjaustilanteet ja työnohjauksen soveltaminen
Teoreettinen viitekehys, historia ja nykyhetki
Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot
Työnohjauksen perusteet ja työnohjausprosessi
Arvostava vuorovaikutus, vuorovaikutussuhteet ja dialogisuus
Työnohjaajana kehittyminen
Erilaiset asiakastyöpinnat, konfliktien käsittely ja haastavan asiakastilanteen käsittely
Työnohjauksen arviointi ja palaute
Kuvalliset ja toiminnalliset työmenetelmät työnohjauksen tukena
Työyhteisön hyvinvointivalmennus
Kriisi- ja traumatyön erityispiirteet työnohjauksessa
Psykoterapeuttien työnohjaus
Organisaatiot, niiden rakenne ja muutoksen haasteet
Hyvinvointialojen erityistarpeet työnohjauksessa
Esimiesten ja liikkeenjohdon työnohjaustilanteet
Työnohjaussopimukset ja lainsäädäntö
Henkilökohtainen kehittymis- ja työnohjausreflektointiin perustuva päiväkirja
Kirjallisuuteen tutustuminen
Työnohjausharjoittelu (60h) – itse järjestettävä
Henkilökohtainen työnohjaus (40h)-itse järjestettävä
Ryhmätyönohjaus (15 x90 min) kuuluu koulutukseen
Koulutuksen kesto :
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna
2 v (70op) 20 seminaarikertaa

Kohderyhmä
Työnohjaajakoulutuksen opintolinja on suunniteltu työnohjaajiksi aikoville tai siinä ilman pätevöitymiskoulutusta toimineille.
Koulutus antaa myös välineitä ja keinoja itsensä kehittämiseen ja ammatilliseen kasvuun.
Koulutuksen opintoja voi hyödyntää työnohjaustilanteissa hyvinvointi–ja palvelualoilla sekä liike-elämän eri tarpeissa.
Tutkinto / todistus
Koulutus oikeuttaa toimimaan työnohjaajana ja täyttää työnohjaajakoulutukselle asetetut laatukriteerit (Súomen työnohjaajat ry:n laatuvaatimukset).
Koulutuksen alkaminen 2019: Voit ilmoittautua www.alfapartners.fi sivuilta tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen toimisto(at)alfapartners.fi 
Koulutus alkaa kun saamme sopivan koulutusryhmän muodostettua. 


Kouluttajia mm.:
Liisa Strengell  (TtM, Psykoterapeutti VET, työnohjaaja TRO, pedagoginen pätevyys)
Jari Salmela (psykoterapeutti YET, työnohjaaja, taidepsykoterapeutti, ensiavun ja terveystiedon opettaja)
Sari Kallioinen-Rautava ( psykoterapeutti, työnohjaaja, sairaanhoitaja)
Hanna Paatero (Teatteriohjaaja, kuvataideterapeutti, työnohjaaja)

Vierailevia asiantuntijakouluttajia.
Koulutuspaikka
Helsinki, Teerisuonkuja 1 00770 Helsinki  (Malmin asemalta 800 m)
 
Kustannukset
 
Koulutuksen hinta:  
4250,00 euroa sis. Alv 24 %.
Koulutuksen voi maksaa osamaksulla (1-20 erää)
Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin lähiopetuspäivillä, etätöiden valvonnan ja ohjauksen, verkko-opiskelun sekä ryhmätyönohjauksen 15x 90 min.
Oma henkilökohtainen työnohjaus on itse järjestettävä.
Koulutukseen valitaan ammatillisen koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.