eläin header

Eläinavusteinen valmentaja
Solution Focused Animal Assisted Therapy (SFAT) -koulutusohjelma

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa asiakastyöympäristöissä ja haluavat oppia hyödyntämään lemmikkieläintä  erilaisissa valmennuksissa tai terapiatyössä. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat toimia eläimen kanssa vapaaehtoistyön parissa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta, työotteesta sekä taitoja niiden soveltamiseen asiakastyössä. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään hyvinvointialoilla, kuten esim. kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla. Koulutus sopii myös maaseutualan yrittäjille.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisimmät teemat ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutoksen tarvitsevaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Työskentelyssä pyritään ongelmakeskeisestä keskustelusta pois kohti rehellistä asioiden kohtaamista. Tutkimalla sitä miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen.

Eläimellä ja ihmisellä on vuosituhansia kestävä yhteinen tarina ja kiinteä suhde toisiinsa. Eläimen ja ihmisen välille muotoutuva suhde on usein hyvin merkityksellinen ja eläimen on todettu tuovan apua moniin ihmisen emotionaalisiin ongelmiin.

Koulutuksen toteutus:

Koulutus toteutuu lähi- ja etätyöskentelyn kautta. Etäjaksojen itsenäinen työskentely tarkoittaa voimavarakeskeisten työmenetelmien soveltamista käytäntöön, välitehtäviä, oppimispäiväkirjaa sekä kirjallisuuteen perehtymistä. Jokainen opiskelija laatii koulutuksen alussa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (HEKS) ja tarkentaa sitä opiskelun kuluessa.
Opetusmuotoina käytetään aktivoivia luentoja, videoita, pienryhmätyöskentelyä, käytännön harjoituksia sekä etätyöskentelyä. Lähiopetuspäivät koostuvat max 12 seminaaripäivästä, jotka toteutetaan n. 1-2 kertaa /kk, yleensä viikonloppuisin. Osa koulutuspäivistä on vapaaehtoisia ja ne saatetaan toteuttaa eri paikkakunnilla esim. tilavierailuina.

Koulutusyhteisössä on käytössä sisäinen oppimisverkko, joka mahdollistaa etäopiskelun. Sen vuoksi opiskelijan tulee hallita tietokoneen peruskäyttöä. Oppimisverkkossa työskentelevät kaikki eläinavusteisen valmentajan opiskelijat samassa työympäristössä, joka mahdollistaa verkostoitumisen sekä mahdollisimman laaja-alaisen oppimiskokemuksen.

Solution Focused Animal Assisted Therapy -koulutusohjelma perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin eläimen käytöstä lyhytterapiassa ja ratkaisukeskeisessä valmennuksessa. Koulutus rakentuu ratkaisukeskeisten työmenetelmien malleille ja taustateorioina ovat sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, antrozoologia sekä ekopsykologia. Alfa Partners Academy on järjestänyt eläinavusteista toimintaa ja aikuiskoulutusta vuodesta 2009 alkaen Helsingissä, Kokkolassa, Keuruulla, Oulussa, Turussa sekä Rovaniemellä sekä Ruotsissa.
Maksuehdot:

Koulutuksen hinta on 1890 e (sis. Alv 24 %) Koulutuksen voi maksaa 1-12 osamaksuerässä. Kun hakija on hyväksytty koulutukseen, kouluttaja ja opiskelija tekevät koulutussopimuksen, jossa maksuehdot määritellään. Hakemus ei ole sitova.

Alfa Partners Academy tekee yhteistyötä Suomen Karva-Kaverit Ry:n kanssa. Yhdistyksen jäsenet saavat jäsenalennuksen koulutusmaksuun.

Koulutuksen oppiaineet:
Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot I, oppimisvalmiudet ja HEKS
Hevosavusteinen kuntoutus (tallikoulutuspäivä)
Kehotietoisuuden taidot asiakastyön välineenä
Eläin,kuva ja tarina, narratiivisuuden monet mahdollisuudet
Eläinavusteinen terapia ja valmennus, eläimen kieli ja mieli
Koiran vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin
Koira ja kissa  vapaaehtoistyössä
Eläimen käyttäminen psykoterapiassa
Alpakkatilavierailu ja tutustuminen maatalousoppilaitoksen toimintaan ja eläintenhoitolinjalle, Green Care
Kanat, aasit, alpakat ja lehmät terapeuttisina eläiminä
Ympäristösuunnittelu, yrittäjyys (valinnaiset aineet)

Oppikirjat:

Salmela,J: Viidakkoportaat, eläinavusteisen valmentajan opas, Helsinki 2013, 2. painos  ISBN 978-952-99476-3-8
Karvaterapiaa-eläinavusteinen työskentely Suomessa, toim. Kaija Ikäheimo Yliopistopaino 2013
Koulutukseen hakeminen: Voit täyttää hakemuslomakkeen www.alfapartners.fi ”koulutukseen hakeminen” kohta tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen info(at)alfapartners.fi   Hakemus ei ole sitova.

Koulutuslinjat:

Tampere:: Tampereen kesäyliopisto Koulutuspäivät 2018: 3.2., 4.3.,17.3.,14.4., 19.5., 9.6.,11.8.,8.9.,20.10.2018 Haku: Tampereen kesäyliopistolle suoraan.

Helsinki: 09.09.2017 Koulutuspäivät 2017: 09.09., 10.9., 7.10.,14.10, 25.11. 2018: 27.1, 04.2, 11.3.,21.4.

Turku: 07.10.2017

Opintolinjan kouluttajia:
mm. Jari Salmela,Liisa Ahonen, Mirka Leikas,Tuukka Äännevaara,Eija Wager
Sari Kallioinen-Rautava, Nina FageströmKAIJA JA JARI