helsinginalueenkoulutusheader
soulution focused art 1

Solution Focused Art® – Ratkaisukeskeinen Taideterapia

Ratkaisukeskeinen taideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, jossa opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisiin asiakastyömenetelmiin hyödyntäen kuvataidetta sekä muita ilmaisutaiteen muotoja.

soulution focused art 1

Solution Focused Art®  -Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia – Ammatilliset opinnot

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus-, opetus- tai taidealan ammattilaisille työn ohella suoritettavaksi ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi.

neuro psyk 3

Neuropsykiatrinen Valmentaja

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja tukee psykososiaalisten taitojen vahvistamisessa, arjen ja elämänhallinnan ongelmissa, itsenäistymisessä sekä hyvän elämänpolun löytämisessä.

eläinvalmentaja 4

Eläinavusteinen Valmentaja (SFAT® )

Eläinavusteisen valmentaja käyttää eläintä apuna terapiassa, valmennuksissa tai hoiva-alan yrittäjyydessä.