Lösningsfokuserad Konstterapi


Lösningsfokuserad Konstterapi – Solution Focused Art ®
– grundstudier,

20 sp, 8 månader
Den lösningsfokuserade konstterapin Solution Focused Art® är ett utbildningsprogram som har
utvecklats i Finland.
Den 8 månader långa svenskspråkiga metodutbildningen
ger studerande färdigheter att tillämpa lösningsfokuserad konstterapi i sitt yrke samt handleda individer och grupper med konstterapeutiska
arbetsmetoder.
Målet är deltagarna ska få ett förstärkt lösningsfokuserat tänkande och synsätt, ökad självinsikt,
utvecklade interaktionsfärdigheter, och att de ska hitta sin egen arbetsform inom bildkonst samt skapa sig ett handledande arbetsgrepp.
Grundstudierna är flerformsstudier som består bl.a. av undervisning och övningar under närundervisningen,
grupparbete, sälvständigt ateljéarbete, konstterapi, webbstudier, litteratur och planering av professionell portfolio.

 

 

Ansökan till utbildningen görs elektroniskt med fri formulering till info(at)alfapartners.fi