Neuropsykiatrisen valmentajan opintolinja

Mitä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja tekee?

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutuksen käsite ja sen juuret ovat  2000-luvun alun Englannissa. Neuropsykiatrinen valmennus tarjoaa tukea mm. psykososiaalisten taitojen vahvistamisessa, arjen ja elämänhallintaongelmissa, itsenäistymisessä sekä koulutus- ja urasuunnitelmien selkiyttämisessä. Sen avulla pyritään auttamaan asiakasta pääsemään  tavoitteisiinsa, jotka ovat asiakkaan määrittelemiä.

Valmentaja auttaa asiakasta löytämään myönteisen elämänpolun. Neuropsykiatrinen valmentaja työskentelee mm. ADHD/ADD, Aspergerin oireyhtymän, Tourette sekä erilaisten oppimis- ja elämän hallintaongelmista kärsivien asiakkaiden parissa. Neuropsykiatrista valmentajakoulutusta on tarjolla eri paikkakunnilla ja eri oppilaitosten sekä yhdistysten  järjestämänä. Koulutusyhteisömme noudattaa neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen yleisiä linjauksia sekä eettisiä periaatteita. Pääsääntöisesti kouluttajamme ovat Valviran rekisteröimiä terveydenhuoltoalan ammattilaisia sekä useimmat Kelan palvelutuottajarekisterissä. Jokaisella kouluttajalla on myös neuropsykiatrisen valmentajan koulutus sekä työkokemusta neuropsykiatrisesta asiakastyöstä useita vuosia. Neuropsykiatrisen valmennuksen piiriin on perustettu useita ammatillisia yhdistyksiä, joista läheinen yhteistyökumppanimme on Neuropsykiatrinen osaamiskeskus Ounas ry. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Tervaväylän oppimiskeskus Oulussa, Helsingin Kaupunki ja HUS.

Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus soveltuu kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja psykoterapeuteille. Koulutus tarjoaa työkaluja myös  lähiverkostolle.

Koulutuksen teoreettinen viitekehys on neuropsykiatrinen sekä integratiivinen ja lähestymistapa ratkaisukeskeinen. Pääkouluttajat ovat ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä toimivia, laillistettuja psykoterapeutteja.

Keskeistä sisältöä:
•Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus ja coaching
•Neurologia ja neuropsykiatria, aivojen ja hermoston toiminta, anatomia
•Diagnostiset haastattelut
•Neuropsykiatriset tutkimukset, hoito ja kuntoutusportaat
•Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot ja coaching
•Oppimisen lähestymistavat ja kielen merkitys
•Ryhmädynamiikka ja vuorovaikutussuhteet
•Kehollinen psyyke
•Verkosto- ja perhetyö, dialogisuus
•Neuropsykologin luennot

Erityisaiheita koulutuspäivien sisällä, joita mahdollista valita erikseen:
Autismi, ADHD, riippuvuudet, psykoosi ja prodromaalioireiden tunnistaminen, masennus, seksuaalisuus, ammatinharjoittamisen ulottavuudet ja valmentajan työn markkinointi, kuva-tarina-draama- toiminnallinen työskentely

Koulutuksen kesto : 12 pv  (30 op).

Koulutus antaa valmiudet ryhmä -ja yksilövalmennukseen. Kohteena on erityisesti lapset, nuoret ja  aikuiset

Koulutuslinjat:

Helsinki:   6.3.2018 alkava koulutus (5.4, 8.5, 6.6, 17.8, 12.9,15.10, 5.11,10.12,14.1.2019, 4-5.2.2019


Kouluttajia: Jari Salmela, Sari Kallioinen-Rautava, Virpi Vartiainen (Erikoislääkäri), Hanna Paatero,  Tuukka Äännevaara, Hilkka Putkisaari,  Mia Dufva (PsT), Sari Pettersson

Koulutuksen hinta 1450 euroa (sis.Alv ). Koulutuksen voi maksaa osamaksuerissä. Hakea kannattaa heti, sillä valitsemme opiskelijat hakujärjestyksessä.

 

Koulutukseen hakeminen: Täytä sähköinen hakulomake nettisivuillamme tai lähetä vapaamuotoinen hakemus:

Alfa Partners Academy, Paloheinäntie 20, 00670 Helsinki  tai sähköpostilla info (at) alfapartners.fi

Kuvat

neuro1
neuro2