Neuropsykiatrisen valmentajan opintolinja

Mitä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja tekee?

Neuropsykiatrinen valmennus tarjoaa tukea mm. psykososiaalisten taitojen vahvistamisessa, arjen ja elämänhallintaongelmissa, itsenäistymisessä sekä koulutus- ja urasuunnitelmien selkiyttämisessä. Sen avulla pyritään auttamaan asiakasta pääsemään  tavoitteisiinsa, jotka ovat asiakkaan määrittelemiä.

Valmentaja auttaa asiakasta löytämään myönteisen elämänpolun. Neuropsykiatrinen valmentaja työskentelee mm. ADHD/ADD, Aspergerin oireyhtymän, Tourette sekä erilaisten oppimis- ja elämän hallintaongelmista kärsivien asiakkaiden parissa. Neuropsykiatrista valmentajakoulutusta on tarjolla eri paikkakunnilla ja eri oppilaitosten sekä yhdistysten  järjestämänä. Koulutusyhteisömme noudattaa neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen yleisiä linjauksia sekä eettisiä periaatteita. Pääsääntöisesti kouluttajamme ovat Valviran rekisteröimiä terveydenhuoltoalan ammattilaisia sekä useimmat Kelan palvelutuottajarekisterissä. Jokaisella kouluttajalla on myös neuropsykiatrisen valmentajan koulutus sekä työkokemusta neuropsykiatrisesta asiakastyöstä useita vuosia. Neuropsykiatrisen valmennuksen piiriin on perustettu useita ammatillisia yhdistyksiä, joista läheinen yhteistyökumppanimme on Neuropsykiatrinen osaamiskeskus Ounas ry. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Tervaväylän oppimiskeskus Oulussa, Helsingin Kaupunki ja HUS.

Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus soveltuu kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja psykoterapeuteille. Koulutus tarjoaa työkaluja myös  lähiverkostolle.

Koulutuksen teoreettinen viitekehys on neuropsykiatrinen sekä integratiivinen ja lähestymistapa ratkaisukeskeinen. Alfa Partners Academy on yksityinen oppilaitos ja kouluttanut ratkaisukeskeisiä neuropsykiatrisia valmentajia vuodesta 2011. Koulutusta järjestetään yhteistyössä kunnallisten ja valtiollisten laitosten, kansanopistojen ja kesäyliopistojen kanssa. Tällöin koulutus voi kuulua aikuisopintotukien piiriin. Koulutusta on myös suoraan oppilaitoksessa. Yksityiset oppilaitokset eivät saa aikuisopintotukea.

Keskeistä sisältöä:
•Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus ja coaching
•Neurologia ja neuropsykiatria, aivojen ja hermoston toiminta, anatomia
•Diagnostiset haastattelut
•Neuropsykiatriset tutkimukset, hoito ja kuntoutusportaat
•Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot ja coaching
•Oppimisen lähestymistavat ja kielen merkitys
•Ryhmädynamiikka ja vuorovaikutussuhteet
•Kehollinen psyyke
•Verkosto- ja perhetyö, dialogisuus
•Neuropsykologin luennot

Erityisaiheita koulutuspäivien sisällä, joita mahdollista valita erikseen:
Autismi, ADHD, riippuvuudet, psykoosi ja prodromaalioireiden tunnistaminen, masennus, seksuaalisuus, ammatinharjoittamisen ulottavuudet ja valmentajan työn markkinointi, kuva-tarina-draama- toiminnallinen työskentely

Koulutuksen kesto : 12 pv  (30 op).

Koulutus antaa valmiudet ryhmä -ja yksilövalmennukseen. Kohteena on erityisesti lapset, nuoret ja  aikuiset

Koulutuslinjat:

Helsinki:  31.1.-1.2.2019, 28.2, 8.4, 13.5, 6.6, 19.-20.8, 16.9, 14.10, 25.11 ja 9.12.2019

Kouluttajat:

Jari Salmela, Psykoterapeutti, taidepsykoterapeutti, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja.

Sari Kallioinen-Rautava, Psykoterapeutti, työnohjaaja, sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Virpi Vartiainen, erikoislääkäri, neuropsykiatrinen valmentaja

Hanna Paatero,Teatteri-ilmaisun ohjaaja amk, kuvataideterapeutti, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Nina Sundberg Psykoterapeutti, sairaanhoitaja, VET-kouluttajakoulutuksessa

Tuukka Äännevaara, Fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Sari Pettersson, Psykoterapeutti, perheterapeutti

Mia Dufva (PsT) Erikoispsykologi, neuropsykologi

Kaikilla kouluttajilla pitkä työkokemus sosiaali-, terveys-tai kasvatusalalta.

 

Koulutuksen hinta 1490 euroa (sis.Alv ). Koulutuksen voi maksaa osamaksuerissä. Hakea kannattaa heti, sillä valitsemme opiskelijat hakujärjestyksessä.

 

Koulutukseen hakeminen: Täytä sähköinen hakulomake nettisivuillamme tai lähetä vapaamuotoinen hakemus toimisto (at) alfapartners.fi

Kuvat

neuro1
neuro2