psykoterap header

Psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopintojen linja, 2018-2019 

Koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali-terveys-, opetus- tai kasvatusalan tai muun soveltuvan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuva alan korkeakoulututkinto. Koulutukseen voi hakeutua myös muutkin asiasta kiinnostuneet, jotka haluavat kehittää omia ammatillisia valmiuksia.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa yleisnäkemys psykoterapiaan, lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia, antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä.

Koulutuksen laajuus

Koulutus on laajuudeltaan 30 op, ja vastaa Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämää vähintään 30 op (800 tuntia). Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot on suunniteltu psykoterapiakoulutukseen hakukelpoisuuden saavuttamiseksi. Psykoterapiakoulutusta järjestetään vain yliopistoissa, ja hakija voi tiedustella omia pätevyyskriteereitään Valvirasta tai  suoraan ylipistosta, jonne aikoo hakea psykoterapiakoulutukseen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu ryhmän prosessimuotoiseen oppimiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä. Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjausseminaarit (yhteensä 14 seminaaripäivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, oppimispäiväkirjan, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö.

 

 

 

 

Koulutuksen sisältökuvaus:

Psykoterapeuttina toimiminen, psykoterapian historia, psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä, oma persoona työvälineenä, psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja psykoterapeuttiset menetelmät, etiikka ja moraali, kriisi- ja traumaterapia, ryhmäkäyttäytyminen ja ryhmäterapia, kehittämistyön esittely ja arviointi, ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys, lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt, lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka, psyykkisten häiriöiden kuntoutuksen menetelmät, mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön palvelujärjestelmä, psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät, taidepsykoterapia, eläin ja psykoterapia, psykiatrian erikoislääkärin luennot, työnohjaus

Koulutuksen kokonaishinta:

Kesäyliopistojen järjestämissä koulutuksissa on oma haku ja hinta.

Helsinki: 2300 euroa Koulutuksen voi maksaa osamaksulla (1-15 erää) ilman kuluja.

Liisa Strengell Psykoterapeutti VET

Hilkka Putkisaari Psykoterapeutti, KM, luokanopettaja, kuvataideterapeutti (AMK, B.A) ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja

Jari Salmela Psykoterapeutti YET, taidepsykoterapeutti, työnohjaaja, terveystiedon opettaja, erikoissairaanhoitaja

Virpi Vartiainen Erikoislääkäri, Anets.el, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys (yhteisluennoitsija)

Hanna Paatero oppilaitoksen johtaja, kuvataideterapeutti, työnohjaaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja amk

Koulutukseen hakeminen: 

Koulutukseen haetaan täyttämällä hakemuslomake sähköisesti tai vapaamuotoisella hakemuksella,

toimisto(at) alfapartners.fi

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Kouluttajalla on oikeus muuttaa koulutuksen alkamisajankohtaa.

Tiedustelut puh: 040-1793322.