ratka header
                 

Ratkaisukeskeinen taideterapia – Solution Focused Art® -koulutusohjelma

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art® -ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty ja tuotesuojattu koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art®.

Koulutus alkaa ohjaustason peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana -Solution Focused Art®.

Koulusohjelmassamme opiskelee mm. sairaanhoitajia, sosionomeja, kuvataiteilijoita, lääkäreitä, psykologeja ja psykoterapeutteja. Jotkut opiskelijoista ovat jo suorittaneet jonkin taideterapeuttisen peruskoulutuksen esim. ekspressiivisen, psykodynaamisen tai antroposofisen taideterapian alueelta, mutta kokevat tarvitsevansa uusia työkaluja ratkaisukeskeisistä menetelmistä työhönsä taideterapeuttina.

Koulutuslinjan kouluttajat ovat ammatilliselta pätevyydeltään terveys-, sosiaali- tai kasvatusalan ammattilaisia, useimmat myös psykoterapiakouluttajia, joilla on sen lisäksi jonkin suunnan taideterapeuttinen koulutus (esim. psykodynaaminen, humanistinen, ratkaisukeskeinen).

Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua. Opiskelija perehtyy ratkaisukeskeiseen viitekehykseen ja työtapoihin, hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.

Ratkaisukeskeisen taideterapian peruslinja (menetelmäkoulutus):

Ratkaisukeskeisen taideterapianperuslinja antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen , oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen,  yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä  jomassa työssä. Koulutus on menetelmäkoulutus. Koulutuslinjan hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen: ”Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja-Solution Focused Art®”

Perusopinnot (20 op) rakentuvat seuraavista osa-alueista

1. Lähiopetuskertojen opetuksesta ja taideterapiaharjoituksista

2. Ryhmän kanssa työskentelystä

3. Itsenäisestä ateljeetyöskentelystä ja kuvataiteesta

4. Verkko-opiskelusta

5. Kirjallisuudesta

6. Ammatillisen portfolion suunnittelusta

Koulutuksen kokonaishinta on 2520,00 euroa (sis.Alv 24%).

Hinta sisältää arvolisäveron,taideterapian materiaalin lähiopetuspäivillä, opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti lähiopetuspäivinä. Peruslinjalle ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.

Koulutuksen kesto: Lähiopetusta 10 seminaarikertaa (8-10 kk), 20 op.

Opintolinjat vuonna 2019:

Tampere: Tampereen kesäyliopisto (hakulomake ja esite suoraan Tampereen kesäyliopistolle)

Jyväskylä: Jyväskylän kesäyliopisto (hakulomake ja esite suoraan Jyväskylän kesäyliopistolle, seuraava 16.08.2019)

Imatra: Etelä-Karjalan kesäyliopisto (hakulomake ja esite suoraan kesäyliopistolle)

Helsinki: 18-19.5, 10.-11.8, 7-8.9, 12-13.10, 9.11, 11.12.2019

Espanja, Malaga: 10-15.6.2019     Taideterapian perusteet -kurssi  Tilaa erillinen esite 

Koulutusyhteisö pidättää oikeuden siirtää koulutuksen aloittamista tai peruuttaa se kokonaan. Koulutusryhmän koko 10-16 oppilasta.

 

 

                                                                       Jatko-opinnot:
Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian opintolinja, ammatilliset opinnot (40 op) –Solution Focused Art® -koulutusohjelma
Voit täydentää taideterapian perusopintoja Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin ammatillisilla opinnoilla.

 

Jatko-opintojen aloittaminen edellyttää taideterapian perusopintojen suorittamista ennen koulutuksen alkua. Koulutuskokonaisuus antaa valmiuksia toimia ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina.
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus-, opetus- tai taidealan ammattilaisille työn ohella suoritettavaksi ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Koulutus on monimuoto-opetusta.
Ammatillisen linjan  kokonaishinta on 4 930 euroa (sis. alv 24%). Hinta sisältää taideterapian materiaalin lähiopetuskerroilla, opetuksen, koulutusterapian sekä työnohjauksen ryhmässä ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti.
Koulutuksen kesto: Lähiopetusta 22 kertaa ( noin 1,5 vuotta). Lähiopetusta on kuukaudessa 1-3 lähiopetuspäivää.
Ammatilliseen koulutukseen haetaan peruslinjalta. Valinta tapahtuu haastattelujen ja opintojen perusteella. Kuvataideterapeutin opintokokonaisuus koostuu siis perusopinnoista sekä ammatillisen linjan opinnoista ja kestää yhteensä n. 2,5 vuotta.

Seuraavat koulutukset: Tampere toukokuu 2019