TYÖNOHJAAJAN OPINTOLINJA

Työnohjaus on työn kehittämisväline, ja sen kautta voidaan analysoida omia työtapoja, kehittää työn laadun valvontaa, saavuttaa parempia työtuloksia, antaa keinoja työperäisten ongelmien ratkaisemiseen, lisätä työn hyvinvointia ja auttaa työntekijää jaksamaan työtehtävissään. Työnohjausta voidaan tehdä yksilö- tai ryhmäkeskeisesti.

Työnohjaajakoulutuksen opintolinja on suunniteltu työnohjaajiksi aikoville tai siinä ilman pätevöitymiskoulutusta toimineille. Koulutus antaa myös välineitä ja keinoja itsensä kehittämiseen ja ammatilliseen kasvuun. Koulutuksen opintoja voi hyödyntää työnohjaustilanteissa hyvinvointi–ja palvelualoilla sekä liike-elämän eri tarpeissa. Koulutuksessa huomioidaan esimiestaitojen valmennusperiaatteet. Koulutuslinjalalla perehdytään myös työyhteisön työhyvinvointivalmennukseen.

Koulutuksen viitekehys on integratiivinen.

Koulutus muodostuu osallistujien erityistarpeisista ja se toteutetaan ryhmäprosessointina. Koulutuksen vuorovaikutukseen perustuva oppimistapahtuma edellyttää opiskelijalta itsensä johtamista sekä osallistumista lähiopetuspäivien ohjelmatarjontaan. Lähiopetuksessa ja verkko-opiskelussa käytetään menetelmänä myös oman osaamisen jakamista ja soveltamista käytännön tilanteisiin.

Työyhteisön hyvinvointivalmentaja palvelee koko työyhteisöä. Valmentajalla on työkalupakissaan tietoa ja taitoa sekä eri menetelmiä, jossa yhdessä työyhteisön kanssa rakentaa ja kehittää yrityksen toimintaa, samalla huolehtien työntekijöiden psykososiaalisesta hyvinvoinnista. Valmentaja on koordinaattori myös organisaation, esimiesten ja työterveyspalvelujen kanssa.
Valmentaja voi olla organisaatiossa toimiva henkilö, esimies, työsuojavaltuutettu tai yritys voi palkata tehtävään ulkopuolisen yrittäjän, joka liittyy tiivisti yrityksen toimintaan.
Palvelu siis sopii yrityksen oman organisaation henkilökunnalle tai itsenäiselle ammatinharjoittajalle.

Koulutuksen sisältöä:

Työnohjauksen eettiset periaatteet

Työnohjauksen erilaiset roolit

Työnohjaustilanteet ja työnohjauksen soveltaminen

Teoreettinen viitekehys, historia ja nykyhetki

Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot

Työnohjauksen perusteet ja työnohjausprosessi

Arvostava vuorovaikutus, vuorovaikutussuhteet ja dialogisuus

Työnohjaajana kehittyminen

Fyysinen ja psyykkinen ulottuvuus, kehollisuuden elementit ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Erilaiset asiakastyöpinnat, konfliktien käsittely ja haastavan asiakastilanteen käsittely

Työnohjauksen arviointi ja palaute

Kuvalliset ja toiminnalliset työmenetelmät työnohjauksen tukena

Työyhteisön hyvinvointivalmennus

Kriisi- ja traumatyön erityispiirteet työnohjauksessa

Psykoterapeuttien työnohjaus

Organisaatiot, niiden rakenne ja muutoksen haasteet

Hyvinvointialojen erityistarpeet työnohjauksessa

Esimiesten ja liikkeenjohdon työnohjaustilanteet

Työnohjaussopimukset ja lainsäädäntö

Henkilökohtainen kehittymis- ja työnohjausreflektointiin perustuva päiväkirja

Kirjallisuuteen tutustuminen

Työnohjausharjoittelu (60h) – itse järjestettävä

Henkilökohtainen työnohjaus (40h)-itse järjestettävä

Ryhmätyönohjaus (15 x90 min) kuuluu koulutukseen

Koulutuksen kesto:

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna

2 v (70 op)  25 seminaarikertaa

Koulutuksen hinta:

3990,00 euroa sis. Alv 24 %.

Koulutuksen voi maksaa osamaksulla  (1-20 erää)

Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin lähiopetuspäivillä, etätöiden valvonnan ja ohjauksen, verkko-opiskelun sekä ryhmätyönohjauksen 15x 90 min. Oma henkilökohtainen työnohjaus on itse järjestettävä. Koulutukseen valitaan ammatillisen koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry laatuvaatimukset. Olemme järjestäneet työnohjauskoulutusta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa vuodesta 2011 lähtien.

 

Linjalle on käynnistynyt hakuprosessi. Hakemus nettisivuiltamme tai vapaamuotoisesti oppilaitoksemme toimistoon.

 

Kouluttajat:

Liisa Strengell  (TtM, Psykoterapeutti VET, työnohjaaja TRO, pedagoginen pätevyys)

Hilkka Putkisaari  (luokanopettaja (KM), kuvataideterapeutti (AMK, B.A.), psykoterapeutti,  taidepsykoterapeutti, erityistason  seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja, pedagoginen pätevyys)

Jari Salmela (psykoterapeutti YET, työnohjaaja, taidepsykoterapeutti,  terveystiedon opettaja)

Sari Kallioinen-Rautava ( psykoterapeutti, työnohjaaja, sairaanhoitaja)

Kari Heikkilä  (ryhmäpsykoterapeutti VET, ryhmäpsykoanalyytikko)

Hanna Paatero (kuvataideterapeutti, työnohjaaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK)

 

Koulutukseen hakeminen:

Lukuvuonna 2017-2018 ei uutta koulutusta. Jos olet kiinnostunut koulutuslinjastamme, laita vapaamuotoinen hakemus ja toivomus koulutuspaikkakunnasta. Hakemus ei ole sitova.

työnohjaskoulutus 1.
työnohjauskoulutus veli